Kanske något av det trevligaste som finns! Att få uppmärksamma en student för ett bra samarbete under läsåret. Stipendiet ”Årets VSV Unitare” -ett gott samarbete- tilldelades Ella Edén som gått Transportprogrammet.

Motiveringen till stipendiet var följande:
”Med fokus på helhetstänk, samarbete och att sätta laget före jaget, har denna elev lyckats skapa en enastående arbetskultur som främjar framgång och goda resultat.

Eleven har under hela sin studietid haft helhetstänk som grundläggande princip och förstår vikten av att varje medlem i en grupp spelar en avgörande roll för att nå gemensamma mål. Eleven har aktivt arbetat för att dra nytta av varandras unika talanger och kunskaper.

Eleven har skapat en atmosfär av öppen kommunikation, förtroende och ömsesidig respekt. Med imponerande förmåga att prioritera andra före sig själv har eleven skapat förståelse för att framgång når man genom att arbeta tillsammans, inte genom att vara den individuellt mest framstående”.

Vi önskar Ella och alla andra studenter på Södra Viken lycka till!