Det är många som efterfrågar våra tjänster inom Avverkning/Biobränslehantering.

Vi söker därför nya entreprenörer/åkare som vill ansluta sig till oss på  VSVUnite!

För mer information är Du är välkommen att kontakta någon hos oss:

Avverkningsledare
Alfred Hansson Böe  070-333 2748
Lars Lundgren 070-600 5337

Logistiker Biobränsle
Mats Broström 070-331 0743

Verksamhetschef
Stefan Mattsson 073-080 9939