Vi hälsar Susanna Troedson välkommen till VSV/Unite. Hon kommer ha rollen som Operativt ansvarig för våra rundvirkestransporter.
Susanna kommer närmast från tjänsten som Transportchef på Joby Hova AB.