Elvin Aliev

Transportadministratör

054-140716 | 076-1084956

Mathias Andersson

Transportledare Rundvirke

054-140722 | 070-6424522

Jan-Åke Andersson

Transportledare Rundvirke

054-140747 | 070-2437745

Jan Arvidsson

Avverkningsledare

0761364126

Stefan Berglund

Vice ordförande

070-6549890

Mats Broström

Logistiker Biobränsletransporter

054-140742 | 070-3310743

Leif Brunzell

Transportledare Rundvirke

054-140732 | 070-6855154

Randi Bäckström

Flödeskoordinator Rundvirke

054-137143 | 073-6200452

Madelene Elffors

Chef ekonomi och administration

054-140719 | 076-1085059

Marit Frödin

Prissättning/Fakturering

054-140713 | 076-1086943

Emma Gabrielsson

Projektledare/processutvecklare

054-140705 | 073-3593578

Emma Gabrielsson

Arbetstagarrepresentant

054-140705 | 073-3593578

Stefan Jansson

Transportledare Rundvirke

054-140702 | 076-1120725

Robert Jonsson

Avverkningsledare

0765392746

Linnea Juhlin

Teamleader/Transportledare

054-137149 | 070-1981451

Jan-Stefan Karlsson

Verksamhetsutvecklare och IT-ansvarig

054-140704 | 070-6770257

Anders Kedemark

Transportledare Rundvirke

054-140701 | 070-3802301

Peter Lindgren

Transportledare Rundvirke

054-140708 | 076-1451442

Lars Lundgren

Avverkningsledare

054-140743 | 070-6005337

Christina Lundqvist

Marknad- och kommunikationsansvarig

054-140711 | 070-2644008

Victoria Niesel

Transportadministratör

054-137144 | 070-3231744

Albin Norman-Lund

Transportledare Rundvirke

054-140723 | 070-2376690

Maria Lott Petersén

Transportledare Rundvirke

054-140703 | 073-3260821

Anna-Karin Sandberg

Redovisningsansvarig

054-140721 | 076-1085283

Sara Ståhl

Hållbarhets- och kvalitetsansvarig

054-140714 | 070-2754288

Alexander Tedenrud

Transportledare Rundvirke

076-2801591

Susanna Troedson

Affärsområdesansvarig Rundvirke

054-140712 | 073-7693466

Philip Åbrink

Ordförande

070-6846448