I takt med att VSV Unite växer har vi nu behov av ytterligare resurser i form av såväl rundvirkes-som flisbilar.

Behovet för rundvirkesbilar finns först och främst i området runt Stockholm samt även utebilar inom hela vårat verksamhet.

Behovet av flisbilar som ligger ute finns inom hela vårt verksamhetsområde.

Om Du är  intresserad hör av Dig till:

Mikael Danielsson

Operativt ansvarig Unite Logistics

054-137147

Mikael.danielsson@unitelogistics.se

 

Susanna Troedson

Operativt ansvarig Rundvirke

073-7693466

Susanna.troedson@vsv.se