VSV/Unite är i en expansiv fas och behöver därför utöka med en ytterligare Transportledare inom Rundvirkestransporter.

Mer information om tjänsten finns  här