I takt med att VSV/Unite växer har vi nu behov av ytterligare rundvirkesbilar i Västmanland. Är du intresserad?

Hör i så fall av dig till

Johan Svensson
070-5470765
johan.svensson@vsv.se

 eller
Susanna Troedson
073-7693466