VSV/Unite 50 år!

Från början ett initiativ från industrin!

VSV Frakt AB (Västra Svealands Virkesfrakt AB) bildades 1968 på initiativ av Billerud AB (numera Stora Enso). Det fanns en uppfattning att det fanns mycket att vinna i ett samarbete i synnerhet ur transport- och kostnadssynpunkt. Man såg en potential i rätt planerade transporter och samverkan mellan olika förvaltningar och skogsföretag.  Framförallt när det gällde byte av virkesposter och minskning av transportavstånd.

Här har vi sammanställt en tidslinje med händelser ur VSV/Unite’s 50-åriga historia.

Håll till godo!

  • 1960
  • 1970
  • 1980
  • 1990
  • 2000
  • 2010
1968
Bolaget VSV Frakt grundas

VSV Frakt AB (Västra Svealands Virkesfrakt AB) bildades 1968 på initiativ av Billerud AB (numera Stora Enso). Det fanns en uppfattning att det fanns mycket att vinna i ett samarbete i synnerhet ur transport- och kostnadssynpunkt. Man såg en potential i rätt planerade transporter och samverkan mellan olika förvaltningar och skogsföretag, för byte av virkesposter och minskning av transportavstånd.

Efter många diskussioner kom så småningom bolaget igång.
VSV:s första delägare var åkeriorganisationerna i S,T,W och P län. Vid starten 1968 engagerades ett 80-tal fordon. I dag handlar det om ca 130 rundvirkesbilar, lika många flisbilar och 120 skogsmaskiner.

Det blev en turbulent start. Ett stort antal åkerier blev utan körning, eftersom de 80 bilar som togs ut skulle köras i 2-skift och med 3-axliga släpvagnar. Detta medförde större laster.

Transportpriserna kunde genom rationaliseringar sänkas med ca 15 %, vilket mötte viss kritik. Det visade sig att lönsamheten ändå blev god genom det ökade utnyttjandet av fordonen. Dessutom utgick väl tilltagna tillägg för besvärliga lastnings-, lossnings- och vägförhållanden.

VSV/Unite är  idag en aktör att räkna med på marknaden, med flesta större skogsbolagen som kunder och en omsättning på nästan en miljard.

1968
VD Yngve Engström

Yngve Enström var VD för VSV Frakt  mellan åren 1968-1970

1970
En artikel i länstidningen om VSV och Billeruds samarbete
1970
Bättre lönsamhet i ny organisation

Jämnare och rationellare körning för åkarna, stabilare ekonomi och förbättrade lastnings-och lossningsförhållanden är resultatet av ett skogsåtagande över länsgränserna. Läs om uppstarten av VSV Frakt AB

Bättre lönsamhet i ny organisation

1971
Landets största mätstation invigd

Landets största mätstation invigdes på Gruvön

Inmätningsföreningen tillsammans med Billerud AB byggde anläggningen. I och med detta fick VSV Frakt tillgång till personalutrymmen något man tidigare saknat

1972
Sverigepremiär

Sverigepremiär för maskinjätte på Gruvön, som ska underlätta lossning av virkesbilarna

1972
Åkare samlar sin service under ett tak

Under året valde våra åkare att gå samman och flytta verksmheten till nya lokaler på våxnäs för att bättre få plats för alla maskiner.

Läs hela artikeln

Åkare samlar sin verksamhet under ett tak

 

1972
Pessimistiska tongångar i 3-timmarsmöte om vägar

Behovet av bättre vägar var en prioriterad fråga även 1972.

Pessimistiska tongångar om vägar 1972

1977
Språkröret startades upp

I Språkröret planerar man att kvartalsvis informera om vad som händer i verksamheten. Detta är en informationskanal som levt kvar vid sidan av alla digitala kanaler. Idag kallar vi det Infobladet.

Läs Språkröret 1977

Det fanns även ett blad för Personalförändringar

Läs Personalnytt 1977

1970
VD Birger Wiberg

Birger Wiberg var VD för VSV Frakt mellan 1970-1990

1987-1988
Nya VSV Bladet

Här kan man läsa om åkardagen och snyggaste bilen. Det går även att lösa korsord….

Ta en titt på vsv blad 1987

Läs även vsv blad 1988

 

1988
VSV- På väg framåt!

1998
Intervju i Värmlands Folkblad med Gunnar Karlsson på Ge-Ce åkeri i Munkfors
1999
Datorn dirigerar och rapporterar på VSV

Anders Johansson på Kils Virkestransporter AB tycker i en artikel i Bioenergi att datorsystemet är ett lyft

Datorn dirigerar och rapporterar på VSV

1999
Framtidens chaufförer är gröna

I TYA-nytt kan man läsa om ”Framtidens chaufförer är gröna” och hur man med gemensamma krafter räddat utbildningarna på Naturbruksgymnasiet Södra Viken. VSV, TYA och Ragnar Sellbergsstiftelsen var på den tiden viktiga delar i att verksamheten fortsatte.

Läs Framtidens chaufförer är gröna TYA

1990
VD Bo Wiktorsson

Bo Wiktorsson var VD för VSV Frakt mellan 1990-2000

2000
VD Mats Brindbergs

Mats Brindbergs var VD för VSV Frakt mellan 2000-2012

2000
VSV rullar in i dataåldern

Det gäller att hänga med i utvecklingen , säger transportledaren Age Pettersson till Dalslands Affärer

VSV rullar in i dataåldern

2001
TROMB

VSV satsar på eget transportsystem!

2001
TROMB

Skriften Framgångsrikt Miljö-och trafiksäkerhetsarbete i Transportföretag skriver om ”Eget transportsystem”.

Läs här Eget transportledningssystem

2001
Glöm höjda priser i skogen

Budskapet på skogstransportkonferensen i Järvsö var att man inte ska tro att man kan få höjda priser på skogstransporterna.

Läs artikeln i Svensk Åkeri-tidning november 2001

Glöm höjda priser i skogen SÅ

2001
Hittar rätt med ny teknik

Mattias Johansson på AB Kjell & Aste Larsson åkeri summerar att det är ganska praktiskt med datorer i förarhytten.

2003
Are Skog och VSV Frakt samarbetar kring effektiv logistik.

Logistikchef Ronalt Fredlund på Are Skog har ett nära samarbete med Per Larsson VSV Frakt

Läs artiken om Effektiv logistik Are skog

2004
Oväntat besök

Oväntat besök på vägen då tre kor bestämde sig för att gå över E18

Kor på vägen 2004

2004
Lätt val

Skogen ett lätt val för Niklas Jernqvist i Ekshärad

Lätt lastbil Trailer 2004

2005
LBC Frakt och VSV Frakt samordnar flistransporter

LBC Frakt och VSV Frakt samordnar flistransporter. Tillsammans startar man Unite Logistics som bli störts i Mellansverige på flisrelaterade transporter.

Läs artikeln LBC och VSV samordnar transporter

2005
Två fraktbolag samarbetar om flisen.

Två fraktbolag samarbetar om flisen. Målet är att bli det ledande fraktbolaget inom denna typ av transport i Mellansverige

Bildar gemensamt fraktbolag 2005

2005
VSV hjälper till i stormdrabbat område

Västra Götalands åkeriförening skriver om hur VSV disponerat om resurserna för att hjälpa till i det stormdrabbade området. Mats Brindbergs, VD VSV Frakt belyser dispenserna.

VSV Beredda hjälpa till efter stormen 2005

2005
Stormvirke på väg till Värmland

Här kan vi läsa om att stormvirke är på väg till Värmland, ett  70-tal fordon  och 60-tal maskiner från VSV hjälper till i stormområdet. Dessutom hade vi samarbetsplaner.

Stormvirke på väg till Värmland och Samarbetsplaner LBC

 

2006
Avtal med Södra

Avtal med Södra skog med ett ordervärde på 50 milj kronor per år.

Läs Avtal Södra 2006

2007
Åkerier jobbar för säkrare trafik

VSV har tillsammans med Skogsåkarna, TräFrakt, JämtFrakt, Vägverket och Sveriges Åkeriföretag gjorde satsningen ”Skogskvalitet på väg” i syfte att ökasatsningen på miljö,  trafiksäkerhet och kvalitet.

Åkerier jobbar för säkrare trafik NWT 2007

2008
Förslag om fusion

Pressmeddelande om en planerad fusion mellan VSV Frakt och Skogsåkarna. Beslutet var taget i respektive styrelse och nästa steg var extra bolagsstämmor. Samordningsvinster var det som bl a lockade.

Läs förslag om Fusion 2008

2008
Nej till fusion

Stämman sa nej till fusion mellan VSV Frakt och Skogsåkarna

Nej till fusion 2008

2008
Skyttelsysytem i skogen bättre

Mats Persson, Bjälverud åkeri har uppfunnit ett nytt skytelsysytem somsparar både kronor och miljö.

2009
Chaufförsbrist

Hög medelålder – tusentals lastbilsförare behövs. VD Mats Brindbergs berättar bla om 40-års klubben som är en grupp för blivande företagare/åkare under 40 år.

Läs artikeln om Chaufförsbrist VF 2009

2010
Stora elefanter på frusna myrvägar

Läs om hur man hur Emil Rimnäs på Styffes Åkeri i Sysslebäck transporterar virket ut från skogen på en myrväg.

Läs artikeln Frusna myrvägar 2010

2010
Kostnadseffektiv körning

Chaufförerna på AB Kjell & Aste Larssons åkeri lär sig köra kostnadseffektivt

2010
Lätt som en fjäder

Lätt som en fjäder – konceptbil som presenterades på Mittiamässan

Lätt som en fjäder

2010
På väg mot bättre transporter

Intervju med VD Mats Brindbergs i Värmlands Folkblad

På väg mot bättre transporter VF 2010

2011
Huggen gör lönsamt flis av ris

Nya Wermlands Tidningen träffar Anders Didriksson ute i skogen med sin flishugg

Huggen gör lönsamt flis av ris NWT 2011

2012-
VD Fredrik Söderström

Pressmeddelande: Fredrik Söderström ny VD på VSV Frakt

Fredrik Söderström ny VD SÅ 2012

2012
Miljötänket ett måste för virkesåkarna

Miljötänket går hand i hand med ekonomi och lönsamhet, säger Mattias Johansson, AB Kjell & Aste Larssons åkeri i Molkom.

Miljötänkande ett måste för virkesåkarna NWT 2012

2012
Mångmiljonavtal för hållbar logistik

Unite Logistics tecknade ett avtal med Setra värt 300 miljoner. Detta kunde man läsa om på transportnet.se och VF

 

 

 

 

 

 

 

 

Mångmiljon avtal för hållbar logistik Unite

2013
Allt börjar med ett litet frö

Robert Rundberget från The Paper Province följde VSV-entreprenören Roger Andersson en iskall vinterdag. Läs här hur han beskriver denna dag i Nordisk Papperstidning i “Sven-Ingvarsland”

Allt börjar med ett litet frö Nordisk papperstidning 2013

2013
Moderna virkestransporter kräver samarbete

Provinstidningen Dalsland träffar VSV-åkaren Niklas Fredriksson

Rundvirkestransporter Dalslands tidning 2013

2014
74-tons lass även för VSV

På Elmia 2014 ställde Bälsås Åkeri ut sitt alldeles nya 74-tons fordon.

SÅ passade på att skriva några rader om investeringen och träffade Fredrik Söderström, VSV och Morgan Careliussén, Bälsås åkeri

74 tons bil till VSV SÅ 2014

2014
Skogsnäringen i Västra Värmland får tillskott

Ronny Olssons transport AB uppmärksammas i länsntidningen efter att de investerat i en unik specialbyggd trailer.

2015
Blicken riktas nu framåt

SÅ intervjuade med Fredrik Söderström efter två år på posten som VD för VSV/Unite

 

2016
På rätt väg i skogen

Ett stort reportage i Svensk Åkeri tidning med Fredrik Söderström som bl a berättar om hur VSV vänt skutan och hittat vägen framåt

På rätt väg i skogen 2016 Fredrik

2016
Kungligt besök

VSV Frakt och Hushållningssällskapet i Värmland var värdar för ett besök av Prins Carl Philip. Ett besök där prinsen fick testa att lasta virke med VR-glasögon och avverka skog.

Besöket började med en kopp kaffe! Foto:Tommy Andersson  

Karl Narfström informerar Prinsen om skogtransporter. Foto: Tommy Andersson

Lastning med Hivisionkran pågår! Foto: Tommy Andersson

Prins Carl Philip känner in skogamaskinen innan avverkning Foto: Tommy Andersson

Prinsen planerar avverkningen med VSV-entreprenören Lars Gustavsson Foto: Tommy Andersson

 

 

2017
Invigning av Framtidens Rundvirkesfordon

2017 lanserade VSV/Unite Framtidens Rundvirkesfordon i samarbete med AB Kjell & Aste Larssons åkeri. Fordonet, unikt i sitt slag invigdes under festliga former!

2017
Lastning med ny teknik

Många tog tillfället att testa lastning med VR-glasögon under invigningen.

Läs i artikeln på nwt.se