När Rundvirke ska flyttas till rätt plats och till rätt pris.

Några nyckeltal om Rundvirke

15
lass per timme levereras till industrin
5
miljoner m3fub per år
200
personer arbetar dagligen med att transportera rundvike

Vi levererar rundvirket till rätt plats och till rätt pris

Vi ordnar transporter av rundvirke, från skogsbilvägen till industri. Stora flöden transporteras på ett dokumenterat effektivt och miljövänligt sätt. I branschen talar vi om hög lastkörningsgrad.

Vi har kapacitet för de riktigt stora uppdragen. Vi är vana att arbeta för stora skogsbolag och skogsindustrier. Som etablerad aktör i branschen lägger vi stor vikt vid att skapa kvalitet för våra kunder samt att alltid följa lagar och regler.

För att kunna vara en trygg och flexibel leverantör förfogar vi över mer än 130 fordon. Ett vanligt år transporterar vi fem miljoner kubikmeter. Våra transportledare samordnar över 200 personers arbete.

Fordon

Det finns en modern fordonspark inom VSV-Rundvirke.  Vi har fokus på att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av branschen. För att göra detta ser vi till att arbeta med och följa senaste tekniken.  Inom ramen för VSV Future finns både HCT-fordon och andra testekipage.

Personal

Vi är sex personer på kontoret dagligen, som arbetar för att skapa bästa möjliga transportlösningar för såväl kund som transportör.

Dessutom finns en administrativ personal som har en bred erfarenhet av att ta hand om allt ifrån transportprislistor och tullhantering till fakturering.

System

Vi använder oss av branschens modernaste transportledningssystem TASS.  Vi lägger stort fokus på avvikelserapportering och har för ändamålet skapat en app till nytta både kunder och transportörer.

Utveckling

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår näring och deltar så ofta vi kan i utvecklingsprojekt. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015 för transport av rundvirke. Arbetsmiljöarbetet möter Arbetsmiljöverkets och QIII:s krav på systematiskt VSV Miljöarbete.

Sofi gör det bästa hon vet!
Rundvirkeschaufför, AB Åkeri Kjell & Aste Larsson

Sofi jobbar med den senaste tekniken och brinner för att jobba i skogen. Hör henne berätta mer om vad hon uppskattar i sitt arbete.

Vårt effektiva arbetssätt
01
Uppstart

Starten på en affärsrelation är ett uppstartsmöte där det tas fram en arbetsplan för fortsatt arbete.

02
Genomförande

Kunden förser VSV med planer som transportledarna resursberäknar och dirigerar på ett optimalt sätt.

03
Uppföljning

Alla kunder har en plan för uppföljning. Här säkerställs att uppgjorda planer fungerar.

Pågående projekt

I det här projektet handlar det om att möta framtidens krav på ny teknik, effektivitet, ergonomi/ arbetsmiljö…
VSV/ Unite var tidigt ute med att beviljas dispens på 70 ton, med möjligheten att utnyttja fordonets…
Bygger på en 74-tons dispens som sattes i drift september 2014 och där syftet är att på…
Vi finns där våra kunder behöver oss

Våra transportörer levererar för närvarande dagligen rundvirke från Gävleborg i norr till Halland i söder samt Norge i väst och Sörmland i öst.

 

Vill du veta mer om rundvirke?
Kontakta mig gärna