VSV-koncernen genomförde sin stämma lördagen den 14 mars på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad. Stämman leddes på ett förtjänstfullt sätt av Ville Mark, som tidigare var chef för tågtrafiken inom Värmlandstrafik. VD Fredrik Söderström redovisade det gångna året i stort. Leena Möckelind föredrog årsredovisningen.

Revisor Tomas Elander läste upp revisionsberättelsen. Affärsområdesansvariga Karl Narfström (Råvarulogistik) och Anneli Edholm (Unite/flis) redovisade prioriterade fokusområden: Mål- och strategiarbete, organisation, ekonomi och tillväxt. Christina Lundqvist redovisade strategin och upplägget för marknads- och kundbearbetningen. Johanna Svanberg redovisade arbetet med det nya ägardirektivet. Claes Axelsson redovisade miljörapporten.

Förändringar i styrelsen:

Tillträdande:

  • Stefan Berglund, Ransbys Åkeri (Värmland),
  • Fredrik Wennerlund, Sällvens Entreprenad (Närke).
  • Dan Persson, Perssons Åkeri i Finnerödja (Skaraborg).

Avgående: Ulf Engstrand, Torbjörn Larsson.

Claes Axelsson
054-140706