I det här projektet handlar det om att möta framtidens krav på ny teknik, effektivitet, ergonomi/ arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Fordonet är utrustat med Hivisionkran samt Com90-bankar. En unik kombination som ska skapa en nyfikenhet och ett ökat intresse för branschen.

I maj 2017 invigdes fordonet av Landshövding Kenneth Johansson

Framtidens Rundvirkesfordon ägs av AB Kjell & Aste Larssons åkeri. Det mäts utifrån uppsatta mål och utifrån VSV Future-modellen så följs fordonet upp av en styrgrupp. Gruppen träffs ett par gången per år, men uppföljningen sker kontinuerligt varje månad.

I styrgruppen finns

Maria Hollander, The Paper Province

Mattias Johansson, AB Kjell & Aste Larssons åkeri

Torbjörn Larsson, AB Kjell & Aste Larssons åkeri

Jan Gustafsson, OP Hoglunds

Henrik Johansson, Hiab

Martin Klyver, Hiab

Oscar Svedlund, Lecab

Jimmie Bäckström, Lecab

Thomas Broström, Sveriges åkeriföretag

Elias Hjelm, ExTe

Bo Hjelm, ExTe

Fredrik Söderström, VSV

Karl Narfström, VSV

Jan-Stefan Karlsson, VSV

Christina Lundqvist, VSV

 

Här kommer en presentation från Scania av Framtidens Rundvirkesfordon