I Sverige finns ett nationellt mål att vi ska vara fossilfria 2030. VSV/Unite har antagit den utmaningen och för att kunna uppnå detta är det nödvändigt att arbeta med frågan.

Inom ramen för VSV Future arbetar vi med utveckling av vår verksamhet. Vi drar lärdomar tillsammans i en styrgrupp och sen används  de vunna erfarenheterna till att utveckla så väl vår egen verksamhet som branschen. Vi gör detta i projektform där en styrgrupp följer arbetet under en bestämd tid.

I det här projektet handlar det om att bli medveten om de för och nackdelar som finns med att använda sig av ett gasfordon inom skogslogistiken. Specifikt handlar det om flistransporter som ska köras mellan EO.N Örebo och Hasselfors.  Vi kommer att jämföra gasfordonets egenskaper, kostnader och bränsleförbrukning med ett konventionellt dieselfordon. Är det lönsamt och orkar fordonet med vikterna på fordonet? Det är några frågor som vi kommer ha svar på inom kort.

Gasfordonet ägs av Sällvens entreprenad i Fjugesta. Det mäts utifrån uppsatta mål och utifrån VSV Future-modellen så följs fordonet av styrgruppen. Gruppen träffs ett par gånger per år, men uppföljningen sker kontinuerligt varje månad.

I styrgruppen för Gasfordonet finns

Projektägare –  VSV/Unite

Fordonsägare- Sällvens åkeri, Fredrik Wennerlund

Volvoåterförsäljare  Helmia- Per Frisell

Volvo Göteborg –  Lennart Cider

Gasum-  Claes Westling

EON-  Ulf Janzelius

Setra-  Maria Jansson

Sveriges- Åkeriföretag  Per Broholm

Trafikutskottet-  Helena Gellerman