VSV/ Unite var tidigt ute med att beviljas dispens på 70 ton, med möjligheten att utnyttja fordonets totalvikt på 28 ton. Projektet startade september och december 2015.  I detta VSV Futureprojekt följer styrgruppen två stycken 70-tonsekipage som även jämförs med konventionella fordon.  Ekipagen ägs av  Bälsås åkeri i Fjugesta och Bråtens åkeri i Karlskoga.

Fordonen har 3 axlar på fordonet och 5 på släpet.

Liksom i 74-tons projektet arbetar vi utifrån “VSV Futuremodellen” med en styrgrupp. Gruppen består av:

Morgan Careliussén, Bälsås åkeri AB

Johan Broström, Bråtens Skogsfrakt AB

Karl Narfström, VSV

Fredrik Söderström, VSV

Christina Lundqvist, VSV

Lennart Cider, Volvo

Maria Hollander, The Paper Province

Thomas Asp, Trafikverket

Victor Asmoarp, Skogforsk

Lars Mejern Larsson, Trafikutskottet