Bygger på en 74-tons dispens som sattes i drift september 2014 och där syftet är att på nära håll skaffa kunskap om effektiviteten kring denna typ av fordon.  Månatligen görs en  uppföljning som visar på hur fordonet presterar.  Ekipaget har 4 axlar på fordonet och 5 på släpet och ägs av Bälsås åkeri i Fjugesta.  Resultatet följs av en styrgrupp som har verkat enligt VSV Future-modellen. I styrgruppen ingår:

Morgan Careliussén, Bälsås åkeri AB

Karl Narfström, VSV

Fredrik Söderström, VSV

Christina Lundqvist, VSV

Lennart Cider, Volvo

Maria Hollander, The Paper Province

Thomas Asp, Trafikverket

Victor Asmoarp, Skogforsk

Lars Mejern Larsson, Trafikutskottet