Juridisk form: Aktiebolag
Dotterbolag: Unite Logistics Sweden AB 100 %,  VSV Fastigheter AB 100%
Intressebolag: SÅIFA Värmland AB 15 %
Organisationsnummer VSV Frakt: 556119-5842
Organisationsnummer Unite Logistics AB: 556677-6380

Kontaktuppgifter

Telefon VSV Frakt: 054 – 140700
Telefon Unite Logistics: 054-137140
Säte: Karlstad
Adress: Box 2018, 650 02 KARLSTAD
Besöksadress: Säterivägen 3 (Våxnäs industriområde)