VSV Frakt har tecknat två förnyade avtal med Sveaskog och ett med AB Karl Hedin inom Rundvirkestransporter.

Avtalen är på tre respektive ett år.

För ytterligare information kontakta

Karl Narfström
Affärsområdeschef Råvarulogistik
Mobil: 070-6329430
karl.narfstrom@vsv.se