Logistik från skogen till industri

Biobränslet rätt hanterat!

VSV Biobränsle har kunskapen och logistikmöjligheterna kring biobränslehantering. Våra vanligaste uppdrag är att hjälpa kunderna med  krossning och transport.

 

Fordon och maskiner

Inom VSV Biobränsle har vi totalt genom våra åkare och entreprenörer ett större antal enheter som levererar biobränsle. Vi arbetar främst med helgrotstransporter och krossning av material.

Personal

Dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för såväl kund som transportör/entreprenör.

Vi har dessutom en  administrativ personal som gör fakturering samt registrerar direkt mot SDC.

För att säkerställa kvaliteten i våra uppdrag arbetar vi efter en enkel arbetsmodell
01
Uppstart

Starten på en affärsrelation är ett uppstartsmöte där det tas fram en arbetsplan för fortsatt arbete.

02
Genomförande

Genomförandet startar med en planering av resursbehovet tillsammans med kunden/uppdragsgivaren.  Vi säkerställer att entreprenören har rätt uppgifter för att kunna utföra uppdraget på bästa sätt.  Slutligen sker en återkoppling till uppdragsgivaren att uppdraget är utfört samt en avstämning att allt är till belåtenhet.

03
Uppföljning

Vid längre uppdrag sker månadsvisa uppföljningar

Vi finns där våra kunder behöver oss!

Våra entreprenörer och transportörer bearbetar och levererar för närvarande biobränsle från Östersund i norr till Halland i söder.

Vill du veta mer om biobränsle?
Kontakta mig gärna