När du vill vara säker på att din skog avverkas av professionella entreprenörer

Få professionell hjälp via ett enda samtal!

VSV avverkning arbetar med helheten – från att skogen tas ner till att råvaran levereras.  Delar i vårt uppdrag är att se till att virke och GROT kommer fram till väg. Fördelen för kunderna är att man enkelt får professionell hjälp via ett enda samtal.

Våra maskingrupper arbetar lokalt eller utlokaliserade där du behöver dem. VSV sköter kontakten med varje entreprenör. Vi är vana vid både långa samarbeten och kortare uppdrag.

Maskiner

VSV Avverkning förfogar över ett 130-tal maskinresurser, vilket är en trygghet för både kunder och entreprenörer. Maskinparken består av t ex slutavverknings- och gallringsskördare, skotare, maskintrailers och markberedare.

Personal

Det finns fyra stycken avverkningsledare. De arbetar dagligen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för såväl kund som entreprenör

Vi har dessutom en administrativ personal som tar hand om allt ifrån fakturering till miljöadministration

System

Till vår hjälp har vi ett specialanpassat faktureringssystem. Här kan vi förse kunderna med anpassad statistik.

Utveckling

VSV Avverkning arbetar ständigt med utvecklingsprojekt. För närvarande lägger vi stort fokus på InRapp som är en applikation för att digitalisera det administrativa arbetet för såväl entreprenörer som administrativ personal.

Moelven kunder i många år
Niklas Johansson, Moelven

Niklas berättar om hur samarbetet mellan VSV/Unite och Moelven underlättar hans vardag

Linnea brinner för skogen och gör det bästa hon vet!

Linnea har jobbat för VSV sedan hon tog studenten och brinner för att jobba i skogen. Hör henne berätta mer om vad hon uppskattar i sitt arbete.

För att säkerställa kvaliteten i våra uppdrag arbetar vi efter en enkel arbetsmodell
01
Uppstart

Starten på en affärsrelation är ett uppstartsmöte där det tas fram en arbetsplan för fortsatt arbete.

02
Genomförande

Genomförandet startar med en planering av resursbehovet tillsammans med kunden/uppdragsgivaren.  Vi säkerställer att entreprenören har rätt uppgifter för att kunna utföra uppdraget på bästa sätt.  Slutligen sker en återkoppling till uppdragsgivaren att uppdraget är utfört samt en avstämning att allt är till belåtenhet.

03
Uppföljning

Vid längre uppdrag sker månadsvisa uppföljningar

Vi finns där våra kunder behöver oss

Våra entreprenörer avverkar dagligen inom ett geografiskt område från södra Halland till norra Dalarna

 

 

Vill du veta mer om avverkning?
Kontakta mig gärna