Johan – tredje generationens VSV:are

 

Familjen Broström i Karlskoga har varit ansluten till VSV sedan starten 1968. Från början Sten-Åke Broström, och sedan hans son Ulf. Idag finns barnbarnet Johan engagerad i verksamheten och trivs utmärkt i rollen som logistikansvarig och rundvirkeschaufför på familjeföretaget Bråtens Skogsfrakt AB.

 

- Det finns idag tre rundvirkesbilar. Totalt är vi sex anställda samt farfar Sten-Åke som hoppar in vid behov, berättar Johan.

 

Johan hade från början planer på att utbilda sig till jägmästare eller ingenjör, men han nappade på ett erbjudande att börja som chaufför i familjeföretaget.

 

- Jag ångrar inte valet eftersom yrket är fritt och det finns många gånger möjlighet att påverka sin dag. Dessutom arbetar vi hela tiden med att tänka nytt, utveckla och testa senaste tekniken. Det är det som är framgångfaktorn och som motiverar, säger Johan.

 

Vi arbetar dagligen med kostnadssidan. Räknar och planerar bästa lösningen i alla led. En stor del är bränsleförbrukningen, där vi genom att ta fram statistik och se på förarbeteendet har kunnat reducera förbrukningen med ca 5 dl per mil. Dessutom har vi minskat nästan lika mycket ytterligare tack vare byte av motorstorlek samt att vi gått från tandem till boogiebilar.

 

Johan ser många fördelar med att vara ansluten till VSV. En är att få delta i utvecklingsprojekt som är svårt att orka genomföra som enskild företagare. Så fort tillfälle getts inom VSV har vi varit positiva till att delta. Senast var det Tromb och Spindeln. En annan fördel är att på ett naturligt sätt nyttja möjligheterna med att samarbeta mellan VSV-åkerierna. Det är fullt möjligt eftersom vi kör mot samma mål. Här är vi på gång med att dela på investeringar och planera användandet, vilket då ger en helt annat kostnadsbild.

 

Ska vi vara konkurrenskraftiga får vi inte vara rädda för att tänka nytt och prova nya arbetssätt, säger Johan. Där har vi som VSV-åkare en fördel, då vi är en del i en större helhet och kan påverka.