Bild på gamla lastbilar

Historik

VSV Frakt AB (Västra Svealands Virkesfrakt AB) bildades 1968 på initiativ av Billerud AB (numera Stora Enso). De ansåg att det fanns mycket att vinna ur transport- och kostnads-synpunkt på rätt planerade transporter och samverkan mellan olika förvaltningar och skogsföretag, för byte av virkesposter och minskning av transportavstånd.

Efter många diskussioner kom så småningom bolaget igång.
VSV:s första delägare var åkeriorganisationerna i S,T,W och P län. Vid starten 1968 engagerade vi c:a 80 fordon. I dag handlar det om ca 200 bilar och 120 skogsmaskiner.
 
VSV kom inte igång utan födslovåndor. Ett stort antal åkerier blev utan körning eftersom de 80 bilar som togs ut skulle köras i 2-skift och med 3-axliga släpvagnar som medförde större laster.

Transportpriserna kunde genom rationaliseringar sänkas med c:a 15 %, vilket mötte viss kritik. Det visade sig att lönsamheten ändå blev god genom det ökade utnyttjandet av fordonen. Dessutom utgick väl tilltagna tillägg för besvärliga lastnings-, lossnings- och vägförhållanden.
 
VSV blev så småningom ett företag som är respekterat i både åkar- och skogsföretagskretsar. I slutet av 70-talet inordnades även ett antal skogsmaskiner i bolagets verksamhet.