Företagsfakta

Juridisk form: Aktiebolag

Intressebolag: VSV utveckling AB 100 %, Unite Logistics Sweden AB 100 %, SÅIFA Värmland AB 15 %,

Organisationsnummer: 556119-5842

Säte: Karlstad

Adress: Box 2018, 650 02 KARLSTAD

Besöksadress: Säterivägen 3 (Våxnäs industriområde)

Telefon: 054 – 140700

Telefax: 054 – 140722

Antal delägare 125

Omsättning 2014: 835 Mkr