Styrelseledamot med industrierfarenhet

 

Med min erfarenhet inom industrin, har jag både sett nyttan och varit beroende av en fungerande logistik. Det känns som en bra ingång när jag nu får möjligheten att engagera mig i starten av den skogliga värdekedjan. Det säger Johanna Svanberg, som under 2014 kom in i VSV Frakt´s styrelse.

 

Hon flyttade från Kiruna till Göteborg för att utbilda sig till civilingenjör inom kemiteknik. När sen längtan till snö och mer vinter kom på allvar, valde hon Karlstad. Därefter har Johanna samlat på sig en lång och gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom massa- och pappersindustrin. Rollerna har varit flera och olika. Alltifrån processingenjör, produktionsansvarig och teknisk chef till säljare i Norden och Asien.

 

Sen ett antal år har Johanna sitt eget företag, Svanberg Bona Officia AB där hon främst arbetar med miljö- och tillståndsfrågor. Ett vanligt uppdrag är att jag hjälper ett företag att söka tillstånd för sin tillverkning, och då oftast i samband med att någon förändring har skett, säger Johanna.

 

När det gäller styrelsearbete generellt tycker Johanna att det är värdefullt att få in ”andra ögon” i styrelser. Det är helt enkelt viktigt att se på verksamheten från olika håll, säger Johanna. Det som är utmaningen i ett företag som VSV är att leverera mervärden som lönsamhet för både kunder och åkare/ägare.

 

Om fem år tror Johanna att vi kommer att se andra logistikkrav, t ex genom att klimatförändringar dels kommer att påverka framkomligheten i skogen, dels bidra till fortsatt fokus på utsläppsminskning från exempelvis fordonstrafik. Hon är övertygad om att för skogsprodukter kommer transport på hjul alltid efterfrågas, medan tåg som komplement är nödvändigt. Enligt Johanna gäller det för ett logistikföretag att ligga i framkant när det gäller utveckling av såväl IT-lösningar som av annan teknik. Här har ett företag som VSV möjlighet att tänka strategiskt på ett helt annat sätt än en enskild åkare och det är något Johanna kommer att driva i styrelsen.

 

Johanna ser fram emot att kunna bidra med sina kunskaper och erfarenheter i VSV:s styrelse, för att företaget på bästa sätt ska vara rustat för att möta kommande utmaningar!

 

Johanna Svanberg når Du på:

070-3190989

johanna@svanbergbofficia.eu