Att arbeta somTransportledare Rundvirke

Transportledarrollen är lockande på det viset att det är frihet under ansvar som gäller! Den präglas av snabba beslut och täta kontakter med såväl åkare som kunder. Det säger Patrick Sundberg, som arbetat 9 år som Transportledare inom VSV Frakt. Till det kommer 2 år som Miljöansvarig.

 

Patrick har en skoglig teoretisk bakgrund med en examen som Skoglig magister. Han har läst både i Umeå och i Uppsala. Valet att läsa och arbeta inom skogen var enkelt. Ett genuint intresse för skog och att få vara en del i en stabil näring är lockande, berättar Patrick.

 

Inom VSV har Patrick haft olika specialuppdrag.  Bland annat har han tagit fram en modell för förenklat tullförfarande. Det innebär i praktiken att VSV har ett certifikat från Tullverket som ger oss möjlighet att förtulla skogsråvara som går på råvaruexport till Norge. Det ger oss en mycket smidig hantering.  Det är faktiskt ganska ovanligt för ett företag i VSV-storlek att kunna erbjuda denna typ av tjänst, säger Patrick.

 

Arbetet varierar över tid. Just nu, är det den mest intensiva perioden. Alla vill leverera sitt virke!

 

Det som ligger i rollen Transportledare är att på ett så kostnadeseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt se till att råvaran transporteras i rätt tid och till rätt plats. Utmaningen ligger i att ha så hög lastfyllnadsgrad som möjligt.

 

Patrik anser att det finns flera fördelar med att som åkare vara ansluten till VSV. Bland annat ges möjligheter för åkaren att ta del av VSV´s nätverk samt få tillgång till upphandlade ramavtal och kompetensutveckling. Eftersom VSV är en stor aktör finns det även möjligheter att vid behov få kompletterande körning.  

 

Som ansluten åkare i VSV har man också möjlighet att påverka utvecklingen i branschen. Genom åren har VSV arbetat med många utvecklingsprojekt, direkt hämtade utifrån aktuella behov.

 

Inom VSV arbetar idag fyra stycken transportledare inom Rundvirke. Var och en arbetar utifrån respektive kund.  Rundvirke ligger i VSV´s organisation inom området Råvarulogistik och ansvarig för avdelningen är Sören Sandström.

 

Transportledarna på VSV är:

Jan-Stefan Karlsson 054-14 07 12, 070-677 00 67

Hanna Kipatsi 054-14 07 14 070-275 42 88

Jan-Åke Andersson 054-14 07 18, 070-557 02 25

Patrick Sundberg 054-14 07 32, 070-685 51 54