VSV gör vardagen enklare!

För ett år sedan beslutade Mellanskog att göra en upphandling av skogsentreprenörer. 500 000 m3 per år lades ut för upphandling. Det var ett omfattande arbete med många anbud och där konkurrensen var stenhård. Det säger Bo Nilsson som är produktionsledare på Mellanskog Södra Värmland.

 

VSV var en av de som lämnade anbud. Totalt har VSV idag fem grupper på Mellanskog. Varje grupp består av en eller två entreprenörer.

 

Det har skett en otrolig utveckling inom VSV, säger Bo Nilsson. Från att vara en ganska ”tråkig motpart i förhandlingar” till att idag vara en leverantör som ger kvalitet i alla led. Jag vet att det funkar, säger Bo.

 

Vi vet våra roller och sen jobbar vi på, säger Ingvar Bergh som är ansvarig för Skog & Energi på VSV. Den avdelningen där avverkning och biobränlsehantering ingår. Vi har ett avtal med namngivna entreprenörer det är ett krav från kunden, fortsätter Ingvar. Det vi ser som positivt i samarbetet med Mellanskog är att vi har en öppen dialog hur vi tillsammans kan förenkla och utveckla våra rutiner. Allt från att faktureringsrutiner till att arbeta med Miljöhänsyn.