Amos tror på samarbete!

Sedan 1992 äger och driver Magnus Eriksson företaget Amos Eriksson Skogstjänst Aktiebolag i Hamburgsund. Samma år anslöt han sig till VSV.

 

Företaget har sedan starten stadigt ökat i omfattning och idag finns tolv anställda som hanterar sju skotare, en skördare och en lastbil med släp för maskintransporter. Företaget är PEFC-certifierat sedan 2005.  

 

Sen ett tiotal år är Magnus ledamot i VSV´s styrelse och medlem i företagets Miljöledningsgrupp. Styrelsearbetet i ett så stort företag är en utmaning, säger han och menar att det är viktigt att vara engagerad i det som vi tillsammans äger. Jag tror på verksamheten, säger Magnus och anser att de största fördelarna med en organisation som VSV är administrationen och nätverket. Administrationen ger en kontinuitet som skapar ordning och trygghet i det egna företaget och nätverket är ett mervärde som vi nyttjar dagligen. Troligen skulle vi kunna nyttja det ännu mer!

 

Magnus sköter alla kundkontakter och logistik i den egna firman. Dessutom ligger det på hans bord att tillsammans med övrig personal hantera maskintransporterna.  – Tjusningen med att ha ett eget företag är att det ger möjlighet att själv kunna styra och utveckla. Att hela tiden få leva i och med entreprenörsandan. Utan den inställningen och utan den fantastiska personalen på företaget skulle det aldrig gå, säger Magnus.

 

Som den entreprenör Magnus är, har han ständigt något på gång. Vi måste hela tiden ta oss an utmaningarna och finna lösningar, säger han. Centralt är givetvis minskningen av körskadorna i skogen, vilket är ett viktigt led i det fortsatta miljöarbetet. Dessutom investerar vi nu i en ny typ av skotare, en Logset med bredare hjul och bärande band.

 

Det finns alltid någon idé i huvudet! Den dagen det inte gör det ska man sluta, säger Magnus bestämt.

 

Till sist – var kommer namnet Amos från? Ja, från början ett inslag i radioprogrammet Lunchboxen. Man ringde då och då upp profilen Amos Persson i Gamtjärn och intervjuade honom om vardagshändelser. Amos blev en av Sveriges mest älskade figurer. Kopplingar gjordes mellan Magnus och denna levnadskonstnär vilket senare lett till att Magnus numera heter Carl Magnus Amos Eriksson.