VSV Utvecklingsarbete

VSV arbetar ständigt med att utveckla verksamheten. System- och IT-utveckling är prioriterade områden. Här presenteras de olika projekt som identifieras och utvecklats i syfte att möta kundernas och åkarna/entreprenörernas behov. I nedanstående modell går det att läsa lite mer om varje projekt.