VSV Spindeln

Spindeln är ett projekt där VSV tillsammans med Skogforsk har tagit fram ett verktyg för att på ett enkelt sätt visa möjligheter till returkörning. Projektet är delvis EU-finansierat.

 

I Spindeln kan man via en karta göra enkla val och få fram var det kan finnas lämpliga returfrakter och kontaktuppgifter till den som är ansvariga för dessa lass. Ett verktyg för att hitta lämpliga flöden och knyta kontakter.

 

Se mer i filmen om Spindeln.