VSV Tulldeklarationer

Tulldeklarationer

 

VSV är certifierade av Tullverket och tillhandahåller tulldeklarationstjänster för export av rundvirke.


VSV Frakt AB kan erbjuda tjänsten som tullombud.


 

Detta innebär att VSV Frakt AB skall:

  

  • erbjuda tulltjänster avseende "import/export" av skoglig råvara.
  • vara fullvärdigt AEO certifierade.
  • tillhandahålla rutiner för tullhantering så att ett korrekt uppgiftslämnande kan ske till Tullverket.
  • ansvara för att behövlig tullkompetens finns inom organisationen.
  • informera samtliga anställda och medlemmar om det ansvar och förpliktelser som en AEO certifiering innebär.
  • se till att samtliga anställda och medlemmar rapporterar till tullansvarig då felaktigheter inträffar och då brott mot tullagen föreligger.

 

Ta del av VSV´s Tullpolicy

 

Kontaktperson är Patrick Sundberg, transportledare VSV Billingsfors