VSV Skytteln

 

VSV´s Virkesskyttel

 

 

 

VSV´s virkesskyttel är utvecklad i samarbete mellan VSV FRAKT AB, Bjälveruds åkeri AB och OP smedab AB . Det består av en speciellt anpassad skyttelbil med avställbart lastutrymme – ”virkescontainer” samt ett vanligt virkessläp. Skyttelbilen är en enkel dragbil som väger c.a 10 ton. Ett virkessläp väger mellan 5,5 – 7 ton.

 

Beroende på släpets vikt väger således hela ekipaget mellan 15,5 – 17 ton.

 

Låg bränsleförbrukningen/mil i kombination med högre lastförmågan gör att bränsleförbrukningen per fraktad kubikmeter eller ton blir avsevärt lägre. Potentialen att minska bränsleförbrukningen, i jämförelse med vanliga kranbilsekipage, ligger mellan 10 – 30 %.