VSV Sedelutskick

 

VSV Sedelutskick

En tjänst som skickar e-post med transportsedel i pdf-format. Här finns möjlighet att få alla sedlar eller bara de där chauffören har gjort egen mätning. Vid egen mätning skickas travmåtten med på sedeln.

Vi lägger upp prenumeranter och det styrs sedan med urval på kund, internnummer, mm.