VSV Rapporter

 

VSV Rapporter

Vi gör specialanpassade rapporter där vi kan förse kunder med uppgifter de är intresserade av.

Exempel på sådana rapporter är: Vikter, Volymer, Returer, Väglager, Fakturerade kostnader mm.

Vi har även gjort andra typer av uppföljningar, som t.ex. Geografiska analyser över virkesordrar mm.