VSV Lättlastbil

 

Projektet presenterades på Mittia´s skogstransportmässa i Ljusdal den 19 – 20 augusti 2011 och i samband med det gick följande information ut.

Lättare timmerekipage ger bättre transportekonomi

Sveaskog, VSV Frakt, Ruddammens Åkeri och Mjölby Släp & Trailer har startat ett projekt för att effektivisera timmertransporter på väg. Genom att välja nya konstruktionslösningar och en släpvagn av höghållfast stål har lastbilsekipagets vikt minskat. Fördelarna är lägre bränsleförbrukning och möjlighet att lasta mer.

Logistik är en central del i skogsbruket oavsett om det gäller sågtimmer, massaved eller biobränsle. Det handlar om att hantera stora och komplexa råvaruflöden på ett effektivt sätt. En stor andel av virkestransporterna sker via lastbil i Sverige. Därför är en viktig del i logistikutvecklingen att få fram effektivare fordon så att transportkostnaderna blir lägre och koldioxidutsläppen minskar.

Sveaskog, VSV Frakt, Ruddammens Åkeri och Mjölby Släp & Trailer tar nu nästa steg för att effektivisera transporterna. Tillsammans har de startat ett projekt som ska ta fram ett lättare ekipage med bra prestanda och bra förarkomfort. Projektet ska ge svar på den övergripande frågan hur lätt kan det bli? Med denna inriktning har projektet lyckats trimma både bilens och släpets tjänstevikt.

Genom att välja nya konstruktionslösningar och satsa på höghållfast stål har tjänstevikten för hela ekipaget, inklusive kran, minskat från ca 22 ton till 18,5 ton. Fördelarna är lägre bränsleförbrukning och möjlighet att lasta mer. Projektet kommer regelbundet att göra utvärderingar av bränsleförbrukningen, lastkapacitet, hållbarhet och förarmiljö.

Lastbilen och släpet kommer att användas för att transportera rundvirke i Bergslagen. Ekipaget kommer att användas för tvåskiftskörning. Beräknad årlig körsträcka är ca 18 000 mil och 1200 lass per år. I genomsnitt beräknas transporterna vara 75 km.

 

Några fakta:

  • Scania R480 6x2*4
  • Avställbar kran, Penz 11 L 7.90
  • Påbyggnad med höghållfast stål enligt NXT-konceptet
  • Drivhjulens lufttryck varieras med CTI-funktion, för bättre väggrepp och mjukare gång
  • Släpvagn Skytten i svenskt höghållfast stål från MST, vikt 5,27 ton
  • Släpet är utrustat för att hantera varierande timmerlängder med skjutbara bankar

 

 

VSV Frakt är ett logistikföretag inom skogsnäringen. Företaget avverkar skog, fraktar rundvirke, jobbar med biobränsle, utför flistransporter och erbjuder olika it-lösningar inom transportområdet. Totalt är det ca 200 små och stora företag som tillsammans bildar VSV. 600 personer arbetar inom företagsgruppen.


Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 3,3 miljoner hektar produktiv skogsmark och en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Genom att arbeta lönsamhetsinriktat med stor miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling. Företaget omsätter 7 miljarder kronor och har cirka 720 anställda.

Ruddammens Åkeri erbjuder huvudsakligen skogstransporter i Mellansverige. Familjeföretaget ägs av Jonas och Patrik Larsson som är den tredje generationen som driver företaget. Åkeriet har fyra timmerbilar som går på skiftande uppdrag i Mälardalsregionen.

Mjölby Släp & Trailer är Sveriges främsta tillverkare av timmersläp. Företaget ingår i TransLink Gruppen, ett integrerat nätverk av utvecklingsorienterade fabrikat och tjänster för tunga industriella transporter. Släpvagnen Skytten som används i detta projekt är en lätt men stark vagn i svenskt höghållfast stål som ger möjlighet att lasta mer i varje .