Miljöpolicy

Miljöpolicy för VSV-koncernen

VSV skall arbeta för en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda upparbetnings- och transportsystem som medverkar till att minska miljöbelastningen.    

Detta innebär att vi skall:

-ha miljöförbättringar som mål och se dessa som investeringar i en hållbar utveckling

-öka kompetensen i miljöfrågor hos delägare och anställda

-förbättra utnyttjandet av maskiner och fordon

-arbeta för en minskning av föroreningar till luft, mark och vatten                      

-utveckla upparbetnings-, transport- och logistiksystemen            

-ställa krav på våra leverantörer av produkter och tjänster

-uppfylla lagar och andra krav inom miljöområdet

-tillsammans med våra kunder finna arbetsmetoder som minskar miljöbelastningen och att övergripande mål kan uppnås