Lastbilskross

VSV har genom anslutna åkare, tillgång till ett helt nytt koncept. En lastbilsmonterad ABAB 5800 kvarn – med drift från lastbilens dieselmotor via en fördelningslåda och remtransmission. Mycket kort etableringstid, inom 5 minuter är du igång och krossar.

 

Det är en flexibel och lättflyttad mobil enhet för små och medelstora objekt. Krossar både rena och förorenade material ex. stubbar, sorterat returträ, park/trädgårdsavfall och hyggesrester.


 

Lastbilskvarnen betjänas av en person och har en svängbar utmatningstransportör, ca 110 grader, med en väl tilltagen utlastningshöjd ca 5 m för direktlastning i ex. flisbil. Bilen kan flyttas från kranhytten med ReCoDrive fjärrstyrning (tillval).

 

För mer information kontakta Gunnar Trell eller Mats Broström