Logistik från stubbe till industri

Biobränslet rätt hanterat!

Vi har kunskapen och maskinparken för att kunna erbjuda ett helhetsåtagande kring biobränslehantering. När du anlitar oss tar vi ansvar för hela kedjan – från avverkning och skotning till bearbetning och transport.

VSV Biobränsle sköter med andra ord leveransen från stubbe, hygge och återvinningsgård fram till kundens panna. Vi levererar det sortiment som efterfrågas.

Fordon och maskiner

Inom VSV Biobränsle har vi totalt genom våra åkare och entreprenörer 50 enheter (fordon och maskiner) som levererar biobränsle. Vi har flera olika typer av maskiner t ex traktor- och lastbilshugg, lastbilskross
containerbilar, GROT-skotare och helgrotsbilar

Personal

Det finns två stycken logistiker anställda som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för såväl kund som transportör/entreprenör.

Vi har dessutom en  administrativ personal som gör fakturering samt registrerar direkt mot SDC.

För att säkerställa kvaliteten i våra uppdrag arbetar vi efter en enkel arbetsmodell
01
Uppstart

Starten på en affärsrelation är ett uppstartsmöte där det tas fram en arbetsplan för fortsatt arbete.

02
Genomförande

Genomförandet startar med en planering av resursbehovet tillsammans med kunden/uppdragsgivaren.  Vi säkerställer att entreprenören har rätt uppgifter för att kunna utföra uppdraget på bästa sätt.  Slutligen sker en återkoppling till uppdragsgivaren att uppdraget är utfört samt en avstämning att allt är till belåtenhet.

03
Uppföljning

Vid längre uppdrag sker månadsvisa uppföljningar

Vi finns där våra kunder behöver oss!

Våra entreprenörer och transportörer bearbetar och levererar för närvarande biobränsle från Östersund i norr till Halland i söder.

Vill du veta mer om biobränsle?
Kontakta mig gärna